NEWS

欧宝真人(中国)有限公司 分类

怦然心动摄影师梨木缇子欧宝真人(中国)有限公司官网的清新唯美作品

时间 : 2023-01-25 20:37:14

 欧宝真人拍摄的灵感通常来源于“细微的大自然”当中,比如阳光透过树叶照到发丝上,微风吹过之后几束花交织在一起,海浪打在石头上激起的水花,这些微小的自然变化都会激发我的想象,从而带来一次创作。目前我主要是使用胶片拍摄自然风格的照片,通常会将画面颜色调的更偏青蓝色,使照片整体达到清新、干净和幽静的感觉。

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ......................... .........................................................................................

 ......................... ..........................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ......................... .........................................................................................

 ......................... .........................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

网站导航